Người Đi Đâu - Quo Vadis - Bản Đẹp Full HD

Người Đi Đâu

Quo Vadis

Nội dung phim

Phim Người Đi Đâu nhắc đến cuộc gặp gỡ giữa thánh Phêrô và chúa Giêsu trên đường Appian ở Rome. Khi đó Phero chạy trốn các cuộc bách hại của hoàng đế Nero và gặp chúa Giêsu trên đường đó, Phêrô hỏi “Domine, quo vadis?” (Thưa Thầy,Thầy đi dâu ?). Chúa Giêsu trả lời “Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được. Phêrô hiểu rằng điều đó có ý nói mình cũng sẽ chết giống như Chúa. Cuối cùng Phêrô quyết định trở lại thành Rome và bị đóng đinh vào thập giá tại chân đồi Vatican, nơi ngày nay là nhà thờ thánh Phêrô.

Review phim Người Đi Đâu